Transport Ranqubox

Laadinformatie

De Ranqubox® wordt via de voorzijde geladen, door een te openen deur (A). Deze deur is voorzien van driehoek vormige positiesteunen (B), zoals die ook aanwezig zijn op de zij- en achterwanden (C) van de bak.Door deze steunen worden de propaangasflessen bij een gevulde of gedeeltelijk gevuldetransportbak op zijn plaats gehouden.Door het uitvouwen of terugklappen van de roosters die zich op halve hoogte van de bak bevinden, kan de bak geheel of gedeeltelijk geschikt gemaakt worden, voor zowel grote, als kleine propaangasflessen en alle mogelijke combinaties daarvan. Bij het laden van een even aantal propaangasflessen in deze Ranqubox is hetniet nodig om de flessen nog vast te zetten d.m.v. bijvoorbeeld spanbanden.De flessen zijn opgesloten met het sluiten van de deur, ook tijdens het hijsen.

Vervoer per vrachtwagen met vastzethaken

Één stuks Ranqubox gevuld met propaangasflessen mag zonder speciale voorzieningen worden vervoerd, omdat deze onder de zgn. 1000 punten regeling blijft. Bij vervoer van meer dan één gevulde Ranqubox moet de chauffeur in het bezit zijn van een ADR certificaat. En de vrachtwagen voorzien worden van speciale oranje ADR borden. De Ranqubox is speciaal voorzien van vastzetbeugels (2) waar de Ranqubox mee over de op de vrachtwagenvloer gemonteerde pennen (1) neergelaten. In het midden van de vloer bevinden zich draaiklemmen(3), die kunnen centraal neer worden gedraaid om ruimte voor het laden te verkrijgen. Als de bakken geplaatst zijn moeten deze klemmen (3) weer omhoog worden gedraaid (4) zodat de bakken links en rechts en één beweging worden vastgezet in het buitenste vorkenprofiel.
 
Zo gebeurt de opslag en het horizontale en verticale transport op een veilige en verantwoorde manier.