Opslag op locatie

Door de constructie en afsluitbaarheid van de Ranqubox kan deze ook worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van de propaangasflessen op de bouwlocatie.

Ongeoorloofd verwijderen van een fles is nu niet meer mogelijk!

Conform de PGS 15 wordt onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen in voorschrift 3.1.1 verstaan: de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De grootte ervan moet in principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch.

Wat betekent dat de propaangasflessen op de bouwlocatie kunnen worden opgeslagen zonder eventuele vergunningen aan te vragen.

Desondanks adviseren wij u om de volgende maatregelen te nemen voor uw eigen veiligheid en die op de bouwlocatie;

 • Plaats de Ranqubox op voldoende afstand van de erfgrens (3 meter) en de aanwezige gebouwen (5 meter).
 • Zorg dat er geen brandbare materialen of open vuur (3M) in de buurt van de propaangasflessen zijn .
 • Plaats in de omgeving van de opslag een brandblusser met een minimale
  inhoud van 6 Kg.
 • Zorg dat de pictogrammen op de Ranqubox duidelijk zichtbaar zijn voor
  derden op de bouwlocatie.
 • Plaats de Ranqubox zo dat er geen risico is voor aanrijding door voertuigen
  op de bouwlocatie.
 • Sluit de afsluiter van de gasflessen als deze niet worden gebruikt.
 • Licht de bouwplaats verantwoordelijke in van de plaats waar u de Ranqubox opstelt.

Het 1000 punten reglement 

Als de Ranqubox maximaal gevuld is met 8 flessen van 33 kg, valt deze lading bij het vervoer nog steeds onder de speciale 1000 punten regeling van het ADR. Dit houdt in, dat er dan geen speciale ADR-certificaat (van de chauffeur) of borden aan het voertuig nodig zijn om deze gasflessen conform de wettelijke eisen te vervoeren.

Let wel: U blijft alleen onder de 1000 punten bij het vervoer van maximaal 1 gevulde Ranqubox HP.