Werking

Werking van Ranqubox

Veilig transport

De Ranqubox is uitgerust met alle voorzieningen die het transporteren, hijsen en opslaan van gasflessen vele malen veiliger en makkelijker maakt. Aan de binnenzijde van de Ranqubox bevinden zich meerdere driehoekvormige steunen die ervoor zorgen dat de flessen vaststaan, zelfs wanneer de Ranqubox gedeeltelijk is gevuld.

De Ranqubox kan vervoerd worden met heftruck (brede en smalle vorken), handpalletwagen en vrachtwagen. Het transport per vrachtwagen kan zonder spanbanden of andere hulpmiddelen om de Ranqubox vast te zetten. De Ranqubox bevat speciale ogen aan de achterzijde die over haken passen die de meeste vrachtwagens in hun vloer bevatten. Hierdoor staat een Ranqubox direct stevig vast, zonder extra hulpmiddelen. Verder is er nog plaats voor klemmen van een vrachtwagenvloer, deze sluiten zich over de buitenste koker van de Ranqubox die origineel bestemd is voor een (brede) heftruck.

Wanneer één Ranqubox HP 08-16 gevuld is, valt deze lading bij het vervoer nog steeds onder de 1000-punten regeling van het ADR. Dit houdt in dat er in die gevallen geen speciaal ADR certificaat van de chauffeur nodig is om de gasflessen conform de wettelijke eisen te vervoeren. Dit geldt ook voor eventuele borden op de vrachtwagen, deze zijn dan ook niet benodigd. Let wel op: wanneer er meer dan 1 gevulde Ranqubox HP 08-16 vervoerd wordt, geldt bovenstaande niet.

De Ranqubox kan eveneens dienen als (tijdelijke) opslag voor gasflessen. Door de constructie en mate waarin de Ranqubox afgesloten kan worden is het verwijderen van gasflessen niet mogelijk wanneer de Ranqubox op slot is. Volgens de veiligheidsstandaarden van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 wordt verstaan onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen; ‘’de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De grootte ervan moet in principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch.’’ Bovenstaande houdt in dat een (aantal) gevulde Ranqubox(en) op de werklocatie kunnen worden opgeslagen zonder eventuele vergunningen aan te vragen.

Het hijsen van een Ranqubox zal altijd met de aan de Ranqubox bevestigde viersprongketting gebeuren. De Ranqubox en de ketting zijn namelijk aan elkaar bevestigd en vormen samen één geheel. Wanneer de ketting bijna volledig is opgetild, komt een koker aan de linker voorzijde omhoog. Zodra de ketting volledig strak staat, zorgt deze koker dat de deur niet langer geopend kan worden. Dit zorgt voor extra zekerheid tijdens het hijsen.

HP 08-16

Ranqubox Propaan
IMG_0564

Er is plek voor 8 grote flessen (33kg), 16 kleine (10,5kg) of een mix tussen grote en kleine.

De HP 08-16 bevat een twee tussenvloeren die geheel of gedeeltelijk uitgeklapt kunnen worden.

De HP 08-16 bevat een ruim aantal driehoeken die de flessen op hun plek houden.

HM 09-02

Ranqubox Mix
IMG_0666

Er is plek voor 2 grote (33kg) propaanflessen en 9 industriële gasflessen (300bar).

De HM 09-02 bevat kleine sleuven waardoor ook één enkele fles veilig vastgezet kan worden.

De HM 09-02 bevat een opslagruimte aan de rechterzijde waarin gereedschappen, gasslangen en een brandblusser kunnen worden opgeslagen.